Yönetim Yaklaşımı

  • AA GRUP’un bütün şirketlerinin dinamiğini grubun vizyonu, misyonu ve değerleri doğrultusunda düzenleyerek Pazar ve rekabet odaklı stratejik yol haritaları ile sürdürülebilir ve karlı bir  büyüme sağlamak,
  • İş dünyasının ve insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurularak ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyum,

  • Çoklu bir planlama yapılanmasını amaçlayan bütünsel bir yönetim yaklaşımı yaratmak.
  • Küreselleşme sürecinde ve değişen yatırım atmosferinde  grubun uzun vadeli planları ve yeniden yapılanma stratejisine uygun olarak yeni sektörlere yatırım yapmak ve bunlar için yeterli mali kaynakları üretmek,
  • Grubun kurumsal değerleri çerçevesinde yetki paylaşımı ve işbirliğinin esas olduğu hızlı ve sonuç odaklı, profesyonel ve etkin bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek
  • Kurumsal inisiyatifleri yaratarak ve yöneterek, Grubun gelişen ve değişen iş çevresine en hızlı şekilde adaptasyonunu sağlamak,
  • Grubun öz değerleri olan çevre ve insana saygı, tevazu, halka yakınlık ve sosyal sorumluluk bilinci ile  halkına ve ülkesine katma değer katan kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek
  • Grubun bütün şirketlerinde teknoloji, bilgi ve insan kaynaklarını maksimum seviyede kullanarak tasarım, bilişim ağı, marka, patent, fikri ve sinai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler sağlamak…