Vizyon-Misyon ve İlkelerimiz

                                                 Vizyonumuz:

Hizmet ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız bütün paydaşlarımızla girişimcilik, değişimcilik, güven, dürüstlük,  yenilikçilik, kararlılık ve cesaret ruhuyla dünya pazarında faaliyet gösterdiğimiz bütün sektörlerde farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak ve Türk girişimciliğinin öncüsü olmak…

 

Misyonumuz:

Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme temalı iş anlayışı ve müşteri odaklı çalışma stratejisi ile ülkemizi ve bulunduğumuz coğrafyaları zenginleştirmek, çevresel sosyal ve ekonomik açıdan bütün paydaşlarımıza değer katarak onlar için bugünden daha iyi bir yarın yaratmaktır.

Kurumsal değerlerimiz ve ilkelerimiz:

 • Yasalara ve etik kurallarına titizlikle uyar ve bundan taviz vermeyiz.
 • Bütün çalışmalarımızda ve iş ilişkilerimizde iş ahlakı, dürüstlük ve adalet olmazsa olmazlarımızdır
 • Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal , kültürel ve politik değerlere saygı gösteririz
 • Onurumuzu, itibarımızı ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutar hiçbir maddi menfaata feda etmeyiz.
 • Geleceğe giden yolda geçmişten güç ve ders almanın bilinci ile ulusal değerlere bağlı ailevi ve manevi değerlere sahip çıkarız
 • Temel değerlerimizle gelecekteki büyüme yol haritamızı şekillendiririz.
 • Katılımcı, adil ve demokratik yönetim anlayışı ile öğrenen ve eleştiriye açık organizasyon yapısını bütünleştirip, kurumsallaşarak bütün şirketlerimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışırız.
 • Dünyaya açık ve  dinamiğiz.  Yaratıcılığı ve yenilikçiliği ön planda tutarak araştırmaya ve geliştirmeye yatırım yaparız. Bunun paralelinde değişimlere uyum sağlarız.
 • Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde en iyi olmak için çalışırız. Sonuca odaklanırız.
 • Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız.
 • Başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı çalışmak olduğuna inanırız.
 • Müşteri odaklı çalışma stratejisi ile müşterilerimize değer katar, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek bizimle çalışmaktan memnuniyet duymalarını amaçlarız.
 • En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır. Çalışanlarımızın hem yetenek, güç ve yaratıcılıklarından faydalanarak, verimliliklerini artırıp başarılarını ödüllendiririz hem de  mesleki eğitim ve gelişmelerine imkan verip, işbirliği, dayanışma, paylaşımcılık ve ekip çalışmasının bütünleştiği sinerjik ve  huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmanın kurumlarımızın devamlılığındaki en önemli unsur olduğuna inanırız.
 • Topluma ve çevreye saygı bilinci ile toplumsal yaşamının her alanında sosyal sorumluluk ilkesine uygun olarak hareket ederiz.