Sürdürülebilir Kalkınma

 • Etkin bir kurumsal  yönetim anlayışı ile yeniliklere ve yaratıcılığa önem vermek
 • Grup şirketlerinin dinamizmini, verimliliğini ve karlılığını artırmak
 • Sürdürülebilir kalkınmayı ve büyümeyi hedef alan yönetim bilinci ile paydaşlara katma değer katmak
 • Kalite yönetim sistemini ve insan kaynakları süreçlerinin geliştirmek
 • Ürünlerde ve hizmetlerde kaliteyi en üst düzeyde tutarak rekabet gücünü artırmak ve sektörlerde kalıcı üstünlükler kurmak
 • Grup şirketlerinin sektörel trendleri ve dinamikleri takip ederek bunların sektörler  üzerinde bugünkü ve gelecekteki  etkilerinin  meydana getireceği gelişmelere adapte olma yaklaşımını geliştirmek
 • Pazar ve müşteri odaklı bakış açısı ve bu yaklaşımdan beslenen süreçleri yaymak ve geliştirmek
 • Stratejik pazarlama ve planlama süreçlerini sağlam temeller üzerinde uzun vadeli olarak geliştirmek
 • Müşterileriyle karşılıklı güvene dayalı uzun süreli ilişkiler kurarak kalıcı müşteri memnuniyetleri sağlamak ve yeni müşteriler kazanmak
 • Grup çalışanlarının memnuniyetlerine ve katılımına değer vererek gruba olan bağlılıklarını artırmak ve mesleki eğitimlerinin ve gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak
 • Tedarikçileriyle işbirliği yaparak kazan kazan anlayışı ile karşılıklı değer yaratmak
 • Çevreye ve topluma saygılı olmak
 • Her alanda mevcut yasalara ve mevzuatlara uygun hareket etmek.