Sosyal Sorumluluk

Küreselleşen dünyada toplumların her açıdan gelişmesi ve geliştirilmesi için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli sorumluluklar düşmektedir.  AA GRUP şirketleri sosyal sorumluluk projelerini kurumsal  sosyal sorumluluk anlayışı ile  topluma katma değer katma ilkesi sentezlediği bütünsel bir bakış anlayışı ile sürdürmektedir.

 

Ürün ve hizmetleriyle olduğu kadar, yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları, yatırımları, mal ve hizmet tedariği ve ödediği vergilerle ülke ekonomisi için sürekli katma değer üreten Grubumuz, eğitim, kültür, spor, sağlık ve çevre alanlarında yürüttüğü projeler ve sunduğu sürekli ve etkin desteklerle topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmektedir.