Performans Gelişimi ve Yönetimi

Kurumuzun temel stratejileri ve hedefleri  doğrultusunda hem sektörler bazında hem de şirketler bazında etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, çalışanlarımızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve yüksek performanslı bir organizasyon olmak için çalışanlarımızın performansları Performans değerlendirme ve geliştirme sistemi içerisinde  değerlendirilir.  Bu çerçevede çalışanlarımızın sürekli öğrenme arzusu taşıması, astlarının ve takım arkadaşlarının gelişimine destek olması ve sektörlerin değişim hızına uyum göstermesi en önemli performans göstergelerindendir.