Kariyer Yönetimi

Yetenekler, AA GRUP’ un  kaderinde rol oynayabilecek düzeyde bilgi ve öneme sahip olan teknik ve yönetsel pozisyonların doldurulmasına sahip çıkacak potansiyellerdir. Yetenek yönetiminin etkin yapılabilmesi için  kariyer planlaması yöntemleri ile önemli veriler elde edilir.  Bu veriler ışığında potansiyeli olan yetkin çalışanların mesleki bilgi, beceri ile kişisel gelişimlerinin desteklenerek üst kademelere yükselebilecek ve AA GRUP ‘ u hedeflerine ulaştıracak potansiyel  adaylar haline getirilmesi hedeflenmektedir.