İnsan Kaynakları Politikamız

Kurulduğumuz  günden itibaren ‘En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır’ ilkesi ile farklı kültürleri bir araya getiren, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın, farklılığın ve çeşitliliklerin değer gördüğü, hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiği bilincine sahip bir grup olma stratejisini gütmekteyiz.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan grubumuz da insan kaynakları politikaları şirketlerin özel koşullarına ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Buna paralel olarak şirketlerimizin  ihtiyaç duyduğu insan kaynağı seçimi gelişim potansiyeli yüksek, yeniliğe,yaratıcılığa  ve değişime açık, ekip çalışmasına yatkın, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, ‘ Ülkem, kurumum ve ailem’  önceliğini birincil prensip olarak gören , mişteri ve hedef odaklı, kurum ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak dinamik  kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır. Bu doğrultuda;

  • Hedeflerimizi gerçekleştirirken her şeyden önce sahip olduğumuz insan kaynağından besleniriz.
  • Çalışanlarımızın kurumumuzun ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.
  • Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.
  • Çalışanlarımız için yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaşam ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatları sağlarız.
  • Çalışanlarımızın hem kişisel ve mesleki açıdan gelişebilmeleri hem de ömür boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için uygun ortam yaratırız.
  • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın performanslarını sürekli izler ve gelişimlerini yönlendiririz.
  • Küresel bir bakış açısı ve proaktif bir yaklaşımla nitelikli iş gücünü grubumuza çekecek ve çalışanlarımızın bağlılığının artıracak performans ve başarıya dayalı rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunarız.
  • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini de dikkate alarak kuruma bağlılığı güçlendirecek yaklaşımları sürekli geliştiririz.