İnnovasyon

AA GRUP’u çatısı altında hizmet veren şirketlerimiz yeni ürünler yaratmak ve global rekabette bir adım öne geçmek için yürüttükleri  innovasyon çalışmalarını ve politikalarını grup içinde yönetilen, faydaları ölçülebilen ve faaliyet gösterdiğimiz  sektörlerde fark yaratarak   kurumumuzun  kültürü ve yönetim yaklaşımının  bir parçası olarak sürdürmektedir.

Bu çerçevede grubumuz şirketleri müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman ön planda tutarak ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı, bilimsel yöntem ve teknikleri ve teknoloji kullanımında yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eden ve küresel rekabet gücünü artıran stratejilerini uygulamakta ve bu anlamda büyük yatırımlar yapmaktadır.

Bütün bu çalışmalar ürün ve hizmetlerde kalite-fiyat-çeşitlilik optimizasyonu sağlamakta ve verimliliği artırmaktadır.

Diğer taraftan grubumuz sivil toplum, üniversite ve kamu kurumlarıyla sürekli diyalog ve işbirliği halinde olup onların görüş ve önerilerinden   innovasyon çalışmalarında faydalanmaktadır.