Çevre

AA GRUP’ un kurum kültürünün temelinde yer alan Entegre Yönetim Sisteminin desteklediği unsurlardan  biri de  sürdürülebilir ve inovatif çevre yaklaşımıdır. Bu bağlamda faaliyet gösterdiğimiz tüm iş alanlarında;

  • Çevre ile ilgili  bütün ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmenliklere uyarız.
  • Üretim ve hizmet süreçlerinde olumsuz çevresel etkileri minimize eden malzemeler ve teknolojiler kullanırız.
  • Mevcudiyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda sistematik etki analizleri yaparak riskleri proaktif olarak  belirler ve önleyici yaklaşımla yönetiriz
  • Çevre politikamız ve sürdürülebilir kaynak kullanımı paralelinde enerji ve doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanırız.
  • Çevresel gelişmeleri takip ederek çevre performansımız sürekli iyileştirir ve gözden geçiririz
  • Paydaşlarımızın çevresel bilinçlenmesini desteklemek amacıyla egitim programalrı düzenleriz.

AA Grup olarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak bütün faaliyetlerimizde çevresel bilinç ile hareket etmeye, ülkemize ve toplumumuza  değer katmaya devam edeceğiz.